პირველი გაფართოებული სხდომა

22.11.2013

ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ში 2013 წლსი 21 ნოემებრს გაიმართა აკადემიის პირველი გაფართოებული სხდომა, როემლსაც ესწრებოდნენ აკადემიის ადმინისტრაციული პერსონალი,პროფესიული განათლების მასწავლებლები და პარტნიორი დამსაქმებელები.

 გაფართოებული სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

 

1.შპს ბათუმის მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯი მედიცინას სახელწოდების ცვლილება - შპს ბათუმის საზოაგადოებრივი აკადემია BPA-ს სახით, ახალი ლოგოს პრეზენტაცია, სახელწოდების ცვლილების მიზეზების მიმოხილვა, 21 ნოემბრის აკადემიის დღედ გამოცხადება;

 

2. აკდემიის განვითარების კონცეფციისა და სტრატეგიის ზოგადი პრიორიტეტების დეკლარირება;

 

3. დირექტორის მოადგილის - ბადრი გეჩბაიას პრეზენტაცია - ვემზადებით ავტორიზაციისათვის;

 

4. აკადემიის ავტორიზაციის სამ სტანდარტთან (1. მატერიალური რესურსი; 2. საგანმანათლებლო პროგრამები; 3. ადამიანური რესურსი) შესაბამისობის გადამოწმების მიზნით სამი სამუშაო ჯგუფის შექმნა, მათი მუშაობის პროცედურებისა და სავარაუდო ვადების განსაზღვრა;

 

5. შემდგომი გაფართოებული სხდომის თარიღისა და სავარაუდო საკითხების ჩამონათვალის განსაზღვრა.

 

შენიშვნა: სხდომაზე განხილული საკითხები და მასზე გამოთქმული მოსაზრებები ასახულ იქნა სხდომის ოქმში, რომლის ელ-ვერსია განთავსებული იქნება აკადემია BPA -ს ვებ-გვერდზე

 

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / აკადემიის სიახლეები / პირველი გაფართოებული სხდომა