ვაკანსია ბუღალტრის, იურისტის, ექთანის, დაცვის სამასუხის, შესყიდვების მენეჯერის თანამდებობაზე

ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA     აცხადებს ვაკანსიას  შემდეგ თანამდებობებზე:
1.    ბუღალტერი
2.    იურისტი
3.    ექთანი
4.    დაცვის სამსახური
5.    შესყიდვების მენეჯერი


 
შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: ა) დოკუმენტაციის განხილვა; ბ) გასაუბრება.
განმახორციელებელ პირად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV და V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი. განმახორციელებელ პირად მიღებისას უპირატესობა ენიჭება: ა) შესაბამისი, უფრო მაღალი კვალიფიკაციის პირებს. ბ) შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობას; გ) გასაუბრებისას გამოვლენილ სათანადო უნარ–ჩვევებს.
კონკურსში მონაწილე პირმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს:
• ავტობიოგრაფია (CV);
• უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV და V საფეხურის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
• შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელ დოკუმენტი. დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აკადემიაში.
 საბუთების მიღების ვადაა 2018 წლის 1 ნოემბერი 16:00 სთ-მდე. ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ს  მისამართია:
ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის 67, ტელ: 0422 22 71 63.
 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / აკადემიის სიახლეები / ვაკანსია ბუღალტრის, იურისტის, ექთანის, დაცვის სამასუხის, შესყიდვების მენეჯერის თანამდებობაზე