19.02.2019

ვაკანსია მოდულური პროგრამის ,,აღმზრდელი“ შემდეგი მოდულების განმახორციელებელ პირებზე:

1.ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;

2.პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;

3.დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში;

შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: ) დოკუმენტაციის გადარჩევა; ) გასაუბრება.

განმახორციელებელ პირად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი. განმახორციელებელ პირად მიღებისას უპირატესობა ენიჭება: ) შესაბამისი, უფრო მაღალიკვალიფიკაციის პირებს. ) შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობას; ) გასაუბრებისას გამოვლენილ სათანადო უნარჩვევებს.

კონკურსში მონაწილე პირმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს:

ავტობიოგრაფია (CV);

უმაღლესი განათლების ან პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული

შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აკადემიაში ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

საბუთების მიღების ვადაა 2019 წლის 1 აპრილი 16:00 სთ-მდე.

ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-მისამართია:

. ბათუმი, გრიბოედოვის 67, ტელ: 0422 22 71 63.

გვიპოვეთ რუკაზე

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / აკადემიის სიახლეები / ვაკანსია _