ვაკანსია საგანმანათლებლო პროგრამების

ა)   საექთნო განათლება
ბ)  ფარმაცია(სააფთიაქო)

 შემდეგი მოდულების განმახორციელებელ პირებზე

1.      კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
2.      კლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
3.      კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
4.      კრიტიკული მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესტეზია
5.      ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია;
6.      სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები განათლებაში;
7.      სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები
8.      მორფოლოგიის  და მემკვიდრეობის  საბაზისო საკითხები~
შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: ა) დოკუმენტაციის გადარჩევა; ბ) გასაუბრება.
განმახორციელებელ პირად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი. უცხოური ენები მინიმალური მოთხოვნა ინგლისური - A1დონე, კომპიუტერული უნარები - საოფისე პროგრამების კარგი ფლობა.
 განმახორციელებელ პირად მიღებისას უპირატესობა ენიჭება: ა) შესაბამისი, უფრო მაღალიკვალიფიკაციის პირებს. ბ) შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობას; გ) გასაუბრებისას გამოვლენილ სათანადო უნარ–ჩვევებს.
კონკურსში მონაწილე პირმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს:
• ავტობიოგრაფია (CV);
• უმაღლესი განათლების ან პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული
• შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აკადემიაში ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
საბუთების მიღების ვადაა 2019 წლის 15 ივნისი 16:00 სთ-მდე.
ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ს მისამართია:
ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის 67, ტელ: 0422 22 71 63.

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / აკადემიის სიახლეები / ვაკანსია საგანმანათლებლო პროგრამების