ვაკანსია მოდულური პროგრამის ,,საექთნო განათლება“ შემდეგი მოდულების განმახორციელებელ პირებზე:

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია;
სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები განათლებაში;
გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები;

შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: ა) დოკუმენტაციის გადარჩევა; ბ) გასაუბრება.

განმახორციელებელ პირად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი. განმახორციელებელ პირად მიღებისას უპირატესობა ენიჭება: ა) შესაბამისი, უფრო მაღალიკვალიფიკაციის პირებს. ბ) შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობას; გ) გასაუბრებისას გამოვლენილ სათანადო უნარ–ჩვევებს.

კონკურსში მონაწილე პირმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს:

• ავტობიოგრაფია (CV);

• უმაღლესი განათლების ან პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული

• შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აკადემიაში ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

საბუთების მიღების ვადაა 2019 წლის 15 ივნისი 16:00 სთ-მდე.

ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ს მისამართია:

ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის 67, ტელ: 0422 22 71 63.

გვიპოვეთ რუკაზე

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / აკადემიის სიახლეები / ვაკანსია მოდულური პროგრამის ,,საექთნო განათლება“ შემდეგი მოდულების განმახორციელებელ პირებზე: