ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება დაიწყო!

 საოფისე საქმე (ოფისის მენეჯერი)

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა, სრული ზოგადი განათლება

- ბუღალტრული აღრიცხვა (უმაღლესი საფეხურის ბუღალტერი);

პროგრამა ზედაშვების წინაპირობაა, სრული ზოგადი განათლება

საფინანსო სერვისები (საბანკო საქმე, დაზღვევა);

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა, საბაზო  განათლება (ასაკი- მინიმუმ 17 წელი)


მალე:


საექთნო განათლება (ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში); 
ფარმაცია(სააფთიაქო) (ასოცირებული ხარისხი ფარმაციაში);
ბაგა-ბაღის აღმზრდელი(მე-5 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში)

 

ჩარიცხვა ხდება გამოცდის გარეშე
რეგისტრაციის გასავლელად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ბმულს:

  www.bpa.ge; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

დაგვიკავშირდით???? 593 93 17 91; 599 54 84 92;

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / აკადემიის სიახლეები / ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება დაიწყო!