პროფესიული სტუდენტის მობილობა

პროფესიული სტუდენტის მობილობა


1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს მობილობით, რაც გულისხმობს ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე აკადემიის შიგნით (შიდა მობილობა) ან სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან (გარე მობილობა).
2. პროფესიული სტუდენტთა მობილობის პერიოდები, ვადები ყოველ პროგრამაზე განისაზღვრება ინდივიდუალურად აკადემიის დირექტორის ბრძანების გამოცემის მეშვეობით. რომლითაც დგინდება:
ა. პროფესიული პროგრამა, რომელზეც ცხადდება მობილობა;
ბ. პროგრამაზე მიღების ვაკანტური ადგილების რაოდენოა;
გ. მსურველთა რეგისტრაციის ვადები;
დ. მობილობის პორცედურისათვის აუცილებელი წარმოსადგენი დოკუმენტაცია;
ე. სხვა პირობები.
3. პროფესიული სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას.

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / პროფესიული სტუდენტის მობილობა