აკადემიის სიახლეები

ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება დაიწყო!

 საოფისე საქმე (ოფისის მენეჯერი)

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა, სრული ზოგადი განათლება

- ბუღალტრული აღრიცხვა (უმაღლესი საფეხურის ბუღალტერი);

პროგრამა ზედაშვების წინაპირობაა, სრული ზოგადი განათლება

საფინანსო სერვისები (საბანკო საქმე, დაზღვევა);

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა, საბაზო  განათლება (ასაკი- მინიმუმ 17 წელი)


მალე:


საექთნო განათლება (ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში); 
ფარმაცია(სააფთიაქო) (ასოცირებული ხარისხი ფარმაციაში);
ბაგა-ბაღის აღმზრდელი(მე-5 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სკოლამდელ აღზრდაში)

 

ჩარიცხვა ხდება გამოცდის გარეშე
რეგისტრაციის გასავლელად და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ბმულს:

  www.bpa.ge; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

დაგვიკავშირდით???? 593 93 17 91; 599 54 84 92;

ავტორიზაციის გადაწყვეტილება

გილოცავთ! ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს მიენიჭა ავტორიზაცია 6 წლით. მადლობა ყველას, ვინც ამ წარმატებაში თუნდაც სულ მცირე წვლილი შეიტანა და პირველ რიგში ჩვენს გუნდს! ეს ჩვენი ერთობლივი წარმატებაა

გადაწყვეტილების ჩამოტვირთვა ...

ვაკანსია საგანმანათლებლო პროგრამების

ა)   საექთნო განათლება
ბ)  ფარმაცია(სააფთიაქო)

 შემდეგი მოდულების განმახორციელებელ პირებზე

1.      კლინიკური პრაქტიკა - ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
2.      კლინიკური პრაქტიკა - გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
3.      კლინიკური პრაქტიკა - თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
4.      კრიტიკული მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესტეზია
5.      ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია;
6.      სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები განათლებაში;
7.      სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები
8.      მორფოლოგიის  და მემკვიდრეობის  საბაზისო საკითხები~
შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: ა) დოკუმენტაციის გადარჩევა; ბ) გასაუბრება.
განმახორციელებელ პირად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი. უცხოური ენები მინიმალური მოთხოვნა ინგლისური - A1დონე, კომპიუტერული უნარები - საოფისე პროგრამების კარგი ფლობა.
 განმახორციელებელ პირად მიღებისას უპირატესობა ენიჭება: ა) შესაბამისი, უფრო მაღალიკვალიფიკაციის პირებს. ბ) შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობას; გ) გასაუბრებისას გამოვლენილ სათანადო უნარ–ჩვევებს.
კონკურსში მონაწილე პირმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს:
• ავტობიოგრაფია (CV);
• უმაღლესი განათლების ან პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული
• შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აკადემიაში ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
საბუთების მიღების ვადაა 2019 წლის 15 ივნისი 16:00 სთ-მდე.
ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ს მისამართია:
ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის 67, ტელ: 0422 22 71 63.

ვაკანსია

ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA აცხადებსვაკანსიასსასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერის თანამდებობაზე

პოზიციის დასახელება - სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი

ორგანიზაცია - შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

განცხადების მიღების ბოლო ვადა - 25.04.2019წ.

სამსახურის ადგილმდებარეობა - ბათუმი

სამუშაოს ტიპი - სრული განაკვეთი

სამსახურეობრივი ფუნქციები:

ავტორიზაციის და პროგრამების დამატებისათვის პროცესის ორგანიზებაში მონაწილეობა;

თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიული განათლების პედაგოგებისათვის თეორიული/პრაქტიკული ხასიათის კონსულტაციების გაწევა;

ხარისხის მართვის მენეჯერთან ერთად / შეთანხმებით ტრენინგების ჩატარება კოლეჯისმასწავლებლებთან, პროფესიულ სტუდენტთა სწავლებისა და შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით;

პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილებისა და პედაგოგთა თვითშეფასების კვლევისჩატარება, ხარისხის მართვის მენეჯერთან შეთანხმებული კითხვარით;

კონკურსის ეტაპები:

დოკუმენტაციის ელექტრონულად მიღება და გადარჩევა და კომისიური წესით გასაუბრება;

- კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა 2019 წლის 25 აპრილის 18 - სთ-მდე ელექტრონულ ფოსტაზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. უნდა გამოაგზავნოთ დოკუმენტაცია ან მობრძანდეთ გასაუბრებაზე, მისამართი: ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქ.67.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული)

️ CV

სამოტივაციო წერილი/განცხადება

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: .ბათუმი, გრიბოედოვის ქ.№67.

საკონტაქტო ტელეფონი - 0422 22 71 63

წარმატებით დასაქმებულები

 
 

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი