აკადემიის სიახლეები

მეგობრები ქრომოსომებს არ ითვლიან!

21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. 2011 წლის 10 ნოემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 21 მარტი ოფიციალურად გამოაცხადა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღედ. ბათუმის საზოგადოებრივიაკადემიაBPAუერთდება დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილ კვირეულს და ცნობიერების ამაღლების კამპანიას.

ჩვენთან ქრომოსომებს არ ითვლიან!

ვრცლად...

19.02.2019

ვაკანსია მოდულური პროგრამის ,,აღმზრდელი“ შემდეგი მოდულების განმახორციელებელ პირებზე:

1.ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;

2.პერფორმანსული ხელოვნება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;

3.დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში;

შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: ) დოკუმენტაციის გადარჩევა; ) გასაუბრება.

განმახორციელებელ პირად შეიძლება დაინიშნოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟი. განმახორციელებელ პირად მიღებისას უპირატესობა ენიჭება: ) შესაბამისი, უფრო მაღალიკვალიფიკაციის პირებს. ) შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის ხანგრძლივობას; ) გასაუბრებისას გამოვლენილ სათანადო უნარჩვევებს.

კონკურსში მონაწილე პირმა პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს:

ავტობიოგრაფია (CV);

უმაღლესი განათლების ან პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული

შესაბამისი დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დაინტერესებულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ აკადემიაში ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

საბუთების მიღების ვადაა 2019 წლის 1 აპრილი 16:00 სთ-მდე.

ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-მისამართია:

. ბათუმი, გრიბოედოვის 67, ტელ: 0422 22 71 63.

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ტრენინგი აკადემიაში

მიმდინარე წლის 16, 17 და 18 იანვარს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ში,   მოდულური პროგრამების განმახორციელებელ პროფესიული განათლების მასწავლებელთა კომპეტენციის ასამაღლებლად, სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე ,,მოდულის სტრუქტურა და კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში, ტრენინგი ჩაატარა  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  ექსპერტ-ტრენერმა მზია ბაკურიძემ.  შემუშავებული იქნა დღის წესრიგი და  მუშაობის გეგმა-გრაფიკი.
პირველ დღეს განხილული იქნა მოდული და მისი შემადგენელი კომპონენტები, მეორე დღეს ტრენინგი ჩატარდა თემაზე „შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება“, შესაბამისი მასალების გამოყენებით განხილული იქნა  შეფასების ინსტრუმენტის ყველა კომპონენტი. ტრენინგი  მიმდინარეობდა განმახორციელებელთა აქტიური ჩართულობით. ტრენინგის მონაწილეებს შესასრულებლად მიეცათ დავალება.

ვრცლად...

წარმატებით დასაქმებულები

 
 

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი